Tréningek

 • 1. Tanórai differenciálás heterogén csoportban - SuliNova Kht (2007)– 35 fő 90 óra
 • 2. Pártfogói felügyelet alatt álló fiatalkorúak és fiatal felnőttek számára önismereti, személyiségfejlesztő foglalkozások - IM Pártfogói Felügyelői és Jogi segítségnyújtó Szolgálat Veszprém Megyei Hivatala (2005) – 32 fő 120 óra
 • 3. Kommunikációs, konfliktuskezelő és szakmai önismereti, személyiségfejlesztő tréningek - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár(2002-től) - évfolyamonként átlagban 60 fő 350 óra, BGF Külkereskedelmi Főiskola 300 óra (2000-2005)
 • 4. Pályaválasztási tanácsadás az iskolában – akkreditált továbbképzés pedagógusoknak - MultiCenter 2000 Oktatási Centrum Közhasznú Társaság (2002)- 25 fő 30 óra
 • 5. Üzleti, vezetői készségfejlesztő tréningek (1999-től folyamatosan):
  AB-Aegon (1999)- 47 fő 90 óra
  ITW-Siewer-(2005-2009)- átlagban 18 fő , 120 óra
  Xomox (2004)-14 fő, 30 óra
  Kongsberg (Capro) (2006-2010)- átlagban 16 fő,120 óra
  UPC (2002)- kb 75 fő 80 óra
  IIR (2003-)- min 2000 fő 4000 óra (pl.: NÉBIH, KIRCHOFF, BB, Commerzbank)
  DENSO (2010- 2011) - folyamatosan, kb 100 fő 300 óra
 • 6. Motivációs tréning, álláskeresési tréning álláskeresőknek – KDRMK 2005-től folyamatosan ~450 óra
 • 7. Képzők képzése – „Út a munkához” program trénereinek pilot-tréningje – Közép-dunántúli Regionális Képző Központ (2009) 30 óra
 • 8. Mentorszülő képzés – Norvég Alap, AOSZ, FSZK, Autihelp, Csíkszereda (2010-2011-2012) 60 óra
 • 9. Konfliktuskezelő tréning – BGF – 2011-től, ~60 fő ~90 óra
 • 10. Szociális kompetencia fejlesztő és konfliktuskezelő tréning – Közép-dunántúli Büntetésvégrehajtási Intézetek (Pálhakma, Baracska, Veszprém dolgozói számára) 30 fő -240 óra
 • 11. Szociális kompetencia fejlesztés a Pálhalmai Bv. Intézetben a fogvatartottak számára 2012-13 20 fő – 240 óra
 • 12. Egészséges életmód – outdoor tevékenység Pálhalmai Bv. Intézet dolgozói számára 2013 ~500 fő - 24 óra
 • 13. Outplacement tanácsadás – Kozák Hr – 2012-től folyamatosan ~300 fő
  IM Pártfogói Hivatal, Székesfehérvár – esetmegbeszélő csoport pártfogóknak 2006- 2011
  AOSZ – esetmegbeszélő csoport mentorszülőknek 2011-
  Várpalota Város Családsegítő Szolgálat – esetmegbeszélő csoport családgondozóknak 2015-

Publikációs lista

2015

Sipeki Irén, Nickl Gabriella: Személyiségfejlesztés és utánkövetés. Egy támop pályázat tapasztalatai Belügyi szemle 2015 (előkészületben)

2014

Sipeki Irén (szerk): Börtönvilág („Tárt kapuk” – büntetés-végrehajtási intézetekből szabadulók reintegrációjának segítése képzéssel és humánszolgáltatással TAMOP - 5.6.1.A-11/2) – Pszichológiai és Pedagógiai Intézet KHA, Várpalota 2014. Tradeorg Kft. 44p ISBN 978-963-12-1049-1

2013

Sipeki Irén: Önismeret kialakulását segítő pszichológiai vizsgálatok különböző típusú és fenntartású középiskolákban a pályaorientáció elősegítése érdekében. Scienta Pannonics online-folyóirat 2013 (előkészületben)

Sipeki Irén: The pscychological experiments wich help to achieve self-knowledge and recognition in secundary scools to achieve successful career orientation Studien yur international vergleichenden Erziehungwissenschaft – Schwerpunkt: Europa/ Studies in International Comparative Educational Science. Focus: Europe 2013 (előkészületben)

Sipeki Irén: Munkaértékek a középiskolában és a BGF KVIK hallgatói körében 2011-es BGF Tudományos évkönyv, Bp. 2013

2011

Sipeki Irén: Kommunikáció, konfliktuskezelés in. Autimentor kézikönyv Dénesné Spitzer Éva (szerk) FSZK - Abigél Közhasznú Egyesület, Salgótarján 2011. http://www.aosz.hu/dmdocuments/kezikonyv%20teljes_02.pdf

2009

Sipeki Irén – Nemesné Somlai Gitta: A sajátos nevelési igényű gyermek az iskolában, in.: Bábosik,I. – Torgyik,J. (szerk): Az iskola szocializációs funkciói, Eötvös József Könyvkiadó, Bp, 2009

2006

Csikósné Sipeki Irén: A pályaválasztás pedagógiai vonatkozásai, in.: Bábosik,I.- Torgyik,J. (szerk): Pedagógusmesterség az Európai Unióban, Eötvös József Könyvkiadó, Bp, 2007

Séra László, Laczkó Ildikó, Kalamár Hajnalka és Cs. Sipeki I.: Tisztesség a tanulásban? A csalási attitűd a külső és belső motiváció és az önértékelés kapcsolatának vizsgálata főiskolai hallgatóknál, Alkalmazott Pszichológia, 2006. 3 szám

2005

Sipeki Irén: A pályaválasztási tanácsadók tevékenységének és történetének áttekintése Neveléstörténet 2005. 1. szám

2003

Novák Sarolta – Sipeki Irén – Vámos Éva: Roma származású gyermekek differenciál- diagnosztikus célú összehasonlító elemzése (vitaanyag a szakértői bizottságok részére) Budapest, 2003. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Pedagógiai Szakszolgáltató és Szakmai Szolgáltató Központja

2001

Készségfejlesztő tréning Köznevelés 2001. 18. szám

2000

Kétnapos álláskeresési és pályaorientációs tréning Humánpolitikai Szemle 2000. 12. szám

Tananyagfejlesztés

2015

Önismereti tréning a másság kapcsán – 180 óra (LARKE)
Munkaerő-piaci mentoring és esetmenedzsment – 136 óra (LARKE)
Kommunikáció és szakmai mentálhigiéné segítő szakembereknek – 64 óra (LARKE)

2011-12

Önkéntes mentorszülők képzése – 2x30 óra (AOSZ)

Interjúk

 • Van kényszerű pályamódosítás, Tauser Mária Világgazdaság 2004. 10. 01.
 • A távmunkáról pszichológusszemmel, Gedeon András Világgazdaság 2006. 03. 31.
 • Az otthon végzett munka veszélyei: önbizalomvesztés, pszichés zavarok, Gedeon András Világgazdaság 2006. 03. 31.
 • Gazdasági Rádió – „12 dühös ember” tréningsorozat 2006. 05. 08
 • FIX TV - A megváltozott munkaképesség pszichológiai dimenziói 2016. 02. 08

Szakmai – pályázati tevékenység

2015

„Illünk és összeillünk” TÁMOP 1.4.3-12/1-2013-0001 pályázati finanszírozásból megvalósuló „OKJ képzések és tréneri munka engedélyezett felnőttképzés keretében” elnevezésű közbeszerzés. - LARKE

2013

„Kezünkben a jövő” – vidékfejlesztéssel az esélyegyenlőség biztosításához a halmozottan hátrányos helyzetű és fejlesztésre szoruló, sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának és habilitációjának érdekében LEADER – Mezőföld HACS – Enying Nevelési Tanácsadó – 176-1/2013

„Maradj egészséges a rácsok mögött” - a BV intézményekben dolgozó személyzet egészségtudatos szemléletének alakítása, a distressz káros hatásait csökkentő technikák megismerésének és az egészséges életmód kiterjedt bemutatásának segítségével TÁMOP- 6.1.2-11/1-2012-0987

2013-2015

„Újra munkában” megváltozott munkaképességű személyek reintegrálása a nyílt munkaerőpiacra Fejér megyében

„Újra munkában” megváltozott munkaképességű személyek reintegrálása a nyílt munkaerőpiacra Veszprém megyében

2012

Mentorszülő képzési program kialakítása és megvalósítása Csíkszeredán

2011-2014

”Tárt Kapuk” – büntetés-végrehajtási intézetekből szabadulók reintegrációjának segítése képzéssel és humánszolgáltatással” című, TÁMOP-5.6.1.A-11/2-2011-0004 pályázat – Szociális készségfejlesztő tréning

2011

“Környezettudatos régió közösség – az egészséges helyi élelmiszerekért” mintaprojekt Várpalotán KEOP 6.2.0/B/09-2010-0028 - alvállalkozó

FSZK – Autizmus stratégia – mentorszülő képzési program kialakítása és lebonyolítása

2011 Norvég Alap – mentorszülő képzési program kialakítása és megvalósítása a Kaposvári Kézenfogva Alapítvány szervezésében

2010

„Európa a polgárokért” Nemzetközi pályázat – A megváltozott munkaképességűek teljes körű társadalmi integrációja (Legjobb 25 pályázatba kerüléssel)

TÁMOP 2.5.1 - „Negyedik Partner” – Regionális Partnerségi Program

TÁMOP-2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” program résztvevője4389/KDRMK/09

„Mentor szolgáltatások nyújtása (TÁMOP 1.1.1.)” közbeszerzési eljáráson elnyert munkanélküliséggel kapcsolatos mentori szolgáltatások ellátása

„Mentor szolgáltatások nyújtása (TÁMOP 1.1.1.)” közbeszerzési eljáráson elnyert munkanélküliséggel kapcsolatos mentori szolgáltatások ellátása KMRMK területén

2009

4390/KDRMK/08 „Mentor szolgáltatások nyújtása (TÁMOP 1.1.2)” közbeszerzési eljáráson elnyert munkanélküliséggel kapcsolatos mentori szolgáltatások ellátása

2008

4388/KDRMK/08 „Mentor szolgáltatások nyújtása (TÁMOP 1.1.1.)” közbeszerzési eljáráson elnyert munkanélküliséggel kapcsolatos mentori szolgáltatások ellátása

„Munka-lehetőség” a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegeknek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, regisztrált álláskeresők) a nyílt munkaerőpiacra bejutásának elősegítése Fejér megyében, meghívásos pályázaton elnyert tanácsadói tevékenység ellátása

A nemzeti civil alapprogram országos hatókörű kollégiumának, működési célú pályázati kiírásához „NCA-ORSZ-08-0161” pályázati azonosítójú támogatási szerződésben 2.200.000.- HUF rehabilitációs tevékenység fenntartására támogatás

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázaton „Szabadidős vagy terápiás úszás, gyógylovagoltatási tevékenység támogatása” címmel.

2007

A nemzeti civil alapprogram országos hatókörű kollégiumának, működési célú pályázati kiírásához „NCA-ORSZ-07-P-0527” pályázati azonosítójú támogatási szerződésben 1.000.000.- HUF működési támogatás

Fejér Megyei Munkaügyi Központ által indított 4023/FMMK /07 „MENTOR” megnevezésű közbeszerzési eljáráson elnyert munkanélküliséggel kapcsolatos mentori szolgáltatások ellátása

2006

IM Pártfogói Felügyelői és Jogi segítségnyújtó Szolgálat Veszprém Megyei Hivatala által indított 40 órás személyiségfejlesztő csoport vezetése fiatal felnőttek számára három csoportban

2005-2007

Európai Szociális Alapból támogatott Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.1 „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” című intézkedés Pest Megyei Munkaügyi Központ által megvalósított programja keretében humánszolgáltatás megszervezése, lebonyolítása

2006-2011

„SuliNova” NFT HEFOP 3.1.3-as pályázaton nyertes intézmények pedagógusai számára tartandó módszertani továbbképzések megvalósítására”című pályázaton a Hatékony tanuló-megismerési technikák és Drámapedagógia az iskolában című akkreditált pedagógus továbbképzések lebonyolítása

2006

SuliNova „30 órás SNI-tréneri, tanfolyamvezetői feladatok ellátása – a HEFOP- 2004-2.1.1 központi program B komponensének keretében” című közbeszerzési eljárás megnevezésű közbeszerzési eljáráson elnyert munkanélküliséggel kapcsolatos mentori szolgáltatások ellátása

2005

Fejér Megyei Munkaügyi Központ által indított 4063/FMMK /06 „MENTOR” közbeszerzés, mentori szolgáltatások nyújtása

IM Pártfogói Felügyelői és Jogi segítségnyújtó Szolgálat Fejér Megyei Hivatala által indított „A hatékony kommunikáció, az esetkezelés, a csoportépítési technikák elsajátítása és fejlesztése a büntetés-végrehajtási intézetekben lévők és pártfogói felügyelet alatt állók társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében” címmel indított 2x3 tréningből álló két megyét érintő sorozata

Fejér Megyei Munkaügyi Központ által indított 3737.4/FMMK/05 “Mentor” megnevezésű közbeszerzési eljáráson elnyert munkanélküliséggel kapcsolatos egyéni helyzetfeltáró interjú, motivációs tréning, álláskeresési tréning

Fejér Megyei Munkaügyi Központ által indított 3737.1/FMMK/05 “Tréningek” megnevezésű közbeszerzési eljáráson elnyert munkanélküliséggel kapcsolatos egyéni helyzetfeltáró interjú

Előadások

„Motiváció: hozzon létre elkötelezett csapatot!” AgiCon Let’s shake you up! IIR Magyarország, 2016. március 30-31., Budapest

A család társas támogatása és gyermekeink egészsége – fogyatékos gyermek a családban – előadás „Kezünkben a jövő” – korai fejlesztés és nevelés a családok életében. Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2015.04.30

Személyiségjellemzők összehasonlítása a különböző képzési típusban résztvevő középiskolák tanulói körében. Önismeret kialakulását segítő módszer a pályaorientációban – előadás „Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában” Nemzetközi Konferencia Pápa, 2013.03.22

Pályaorientáció és pályaérettség a középiskolában – előadás Neveléstudományi és Szakmódszertani Nemzetközi Konferencia Komárno, Szlovákia 2013.01.7-8, International Research Institute s.r.o

Humán szolgáltatások szerepe a sikeres reintegrációban - előadás „A társadalomba való visszavezetés gyakorlati kérdései a büntetés-végrehajtásban, a mentálhigiéné és a nevelés-oktatás eszközeivel” Országos Konferencia Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 2012. április 18

Munkaértékek alakulása a középiskolás és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók körében – előadás „A startvonalon” Célok, lehetőségek, nehézségek és kockázatok az önálló, felnőtt életpálya kezdetén. BGF KVIFK Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Tanszék, Alkotmány u. 9-11 2012. április 16

Megváltozott munkaképesség és megküzdési stratégiák - előadás Útkeresés és növekedés. 11. Tudományos Konferencia Magyar Tudomány Ünnepe Tanulás és oktatás, új irányok a pedagógiában és a pszichológiában. BGF Markó u. 29-31, 2011. november 10-11.

A megváltozott munkaképesség összehasonlító elemzése a részt vevő országok gyakorlatában - előadás A megváltozott munkaképességűek teljes körű társadalmi integrációja „Európa a polgárokért - Nemzetközi pályázat” Várpalota Konferenciasorozat szakmai vezetője – 2010.március - november

A személyiség árnyékos oldala – poszter (Dr. habil Séra László, Sipeki Irén) MPT Konferencia, Nyíregyháza, 2008.05.

A HEFOP 1.1 program a projektekben humánszolgáltatást nyújtók oldaláról - előadás A HEF OP 1.1 intézkedés „A munkanélküliség megelőzése és kezelése a Közép- magyarországi régióban” c. szakmai záró konferencia, Közép-magyarországi regionális Munkaügyi Központ, Budapest, Hotel Bara, 2007. december 12

A humán szolgáltatások és a mentori szolgáltatás tapasztalatai a szolgáltató szemszögéből - előadás. A Humánerőforrás –fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedé keretében megvalósított „A munkanélküliség megelőzése és kezelése Fejér megyében” Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Székesfehérvár 2007.december 11.

Döntésközpontú tanácsadás a szociális munkában kiemelten nehéz helyzetekben – halmozottan hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, mint potenciális munkavállalók – előadás „Kapcsolatok” – szociális együttműködés a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyeinek növeléséért Várpalota Városi Népjóléti Gondozási Központ, Várpalota, Nagy Gyula Galéria, 2007.11.15.

Dr. habil Séra László, Sipeki Irén, Laczkó Ildikó: Vizsgálat a személyiség árnyékos oldaláról - előadás A pedagógia, a pszichológia és a szociális tanulmányok aktuális kérdései és kutatási trendjei c. konferencia Kodolányi János Főiskola, 2007.11.14.

Csoportos technikák alkalmazása külső szakemberek bevonásával, a Veszprém Megyei Igazságügyi hivatal gyakorlatából - előadás Conférence Européenne Permanente de la Probation Pártfogás Európai Szervezete – Igazságügyi Pártfogó Felügyelői Szolgálata – A Pártfogás fejlődése Közép- és Kelet Európában: fenntartható fejlődés, Országház, 2006.03.02

Hatékony kommunikáció – eredményes érvelés – előadás Budapest, Thermál Hotel, 2003. 04. 15-16, Institute for International Research, Budapest, Thermál Hotel, 2004. 04. 20-21, Institute for International Research

Gondoskodó létszámleépítés- outplacement – előadás Dunaújváros, DUNAFERR Rt, 2003. 06. 04. ÁPV Humán Akadémia

Hatékony kommunikáció – eredményes érvelés – előadás Budapest, Hotel Platánus, 2003. 02. 27-28, Marketing, public relations és reklám az egészségügyben, VI. Országos Konferencia

Az OTIS I teszt használata a kontrollvizsgálatokban – előadás Budapest, 2002. 11. 18. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Pedagógiai Szakszolgáltató és Szakmai Szolgáltató Központja